ღამბაშიძე

1916 წლის 19 აპრილის მოხსენებით საქართველოს განთავისუფლების კომიტეტის წევრმა მიხეილ წერეთელმა ბერლინში კაპიტან ერნსტ ფონ ჰიულსენს, გერმანიის არმიის სახმელეთო ძალების გენერალური შტაბის პოლიტიკის სექციის უფროსს შეატყობინა, რომ სურდა კონსულტაცია იმის თაობაზე , რომელიმე ნეიტრალურ ქვეყანაში, მაგალითად ქრისტიანიაში ან სტოკჰოლმში, ბატონ დავით ღამბაშიძესთან შეხვედრა, თუ რა გზით იყო შესაძლებელი.

თარიღი: 19 აპრილი, 1916 წელი
წყარო: გიორგი მამულია, გიორგი ასტამაძე " საქართველოს განთავისუფლების კომიტეტი 1914-1918 დოკუმენტები და მასალები"
წყაროს ტიპი: წიგნი
ადგილი: სტოკჰოლმი, შვედეთი
ენა: ქართული
დაცულია: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა