წყარო: ბათუმის ქალაქის თავის კ. საბახტარაშვილისა და ს. გოგოლაშვილის წერილები აკაკი ჩხენკელისადმი, მისი ტრაპიზონში გასამგზავრებლად მზადების შესახებ
წყაროს ტიპი: საარქივო დოკუმენტი
თარიღი: 02 დეკემბერი, 1917 წელი
ენა: ქართული
დაცულია: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი
კომენტარი: ფონდი 1831 | ანაწერი 2 | საქმე 27. 01.12.1917-14.03.1918