ქართველთა კულტურული კვალი გერმანიაში

კვლევითი პროექტის ფარგლებში შექმნილი დოკუმენტური ფილმი

2015-2018 წლებში პროექტზე მუშაობისას გერმანიის მუზეუმებში, არქივებსა და ბიბლიოთეკებში გამოვლენილი უცნობი ან ნაკლებად ცნობილი წყაროების მიხედვით შეიქმნა დოკუმენტური ფილმი "ქართველთა კულტურული კვალი გერმანიაში".