"ოროც-ჩვიდმეტს ბრუსის კოროლს შეურყივეთ ტახტის სვეტი. ორმოც-თვრამეტს ბრუსმან დაგვკრა, თავსა დაგვახვივა რეტი. მე ჩემს ძმებსა დამაშორა, ლუწისგან დავრჩი კენტი. მაღდებურხის ციხეშიგან დამსვა კარებ-დანაკლეტი." წიგნი ა. 586-587.

წყარო:
წყაროს ტიპი:
ენა:
დაცულია: