"ოდეს დავით გურამისშვილი კისტრინის ომში ცხენითურთ ლიაში დაეფლა, იმის მონასიბად ღვთის-მშობლის შესხმა" წიგნი ბ. მე

წყარო:
წყაროს ტიპი:
ენა:
დაცულია: