მიხეილ (მიხაკო) წერეთელი

1916 წლის 4 ოქტომბრის წერილით საქართველოს განთავისუფლების კომიტეტის წევრმა მიხეილ წერეთელმა ბერლინში გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეატყობინა, რომ ბატონ შლიფაკთან ერთად და მისი დახმარებით კიკნაძე კონსტანტინოპოლში ჩავიდა.

თარიღი: 04 ოქტომბერი, 1916 წელი
წყარო: გიორგი მამულია, გიორგი ასტამაძე " საქართველოს განთავისუფლების კომიტეტი 1914-1918 დოკუმენტები და მასალები"
წყაროს ტიპი: წიგნი
ადგილი: სტამბოლი (კონსტანტინოპოლი)
ენა: ქართული
დაცულია: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა