მიხეილ (მიხაკო) წერეთელი

1916 წლის 18 დეკემბრის წერილით საქართველოს განთავისუფლების კომიტეტის წევრებმა მიხეილ წერეთელმა და პეტრე სურგულაძემ ბერლინში კაპიტან ერნსტ ფონ ჰიულსენს, გერმანიის არმიის სახმელეთო ძალების გენერალური შტაბის პოლიტიკის სექციის უფროსს აცნობეს, რომ ქართული განთავისუფლების კომიტეტი სთხოვდა გერმანიის მთავრობას, ლეგიონერთა ბედი მხედველობაში მიეღო, თუკი ისინი თავიანთ მიზანს ვერ მიაღწევდნენ და საქართველოში დაბრუნების შესაძლებლობას დაკაგავდნენ.

თარიღი: 18 დეკემბერი, 1916 წელი
წყარო: გიორგი მამულია, გიორგი ასტამაძე " საქართველოს განთავისუფლების კომიტეტი 1914-1918 დოკუმენტები და მასალები"
წყაროს ტიპი: წიგნი
ადგილი: ბერლინი, გერმანია
ენა: ქართული
დაცულია: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა